Atlas strojů
Fotogalerie
Historie
Parní jízdy
Muzea
Odkazy
Značení
Lokomotiva
Slovník
Stáhni si...
Napište mi.
Tyto stránky jsou umístěny zdarma na serveru...

WebZdarma.Cz - 50 MB prostoru + vyber z 16 domen !

Lokomotiva 252.0

"?"

252.0

Základní technická data:

Výrobce: Vídeňské Nové Město, St.E.G. Vídeň
Charakteristika: 2´ B m2
Rok výroby: 1881
Období provozu u ČSD: 1918 - 1931
Hmotnost (služební): 43 tun

Popis

V osmdesátých letech 19. století se zvýšila hmotnost spěšných vlaků u Rakouské severozápadní dráhy (Ö.N.W.B.) až na 120 tun a bylo nutno pro jejich vedení mít vhodné a výkonné lokomotivy. Proto si Ö.N.W.B. pro dopravu spěšných vlaků v traťových úsecích Znojmo - Jihlava - Kolín objednala v lokomotivce ve Vídeňském Novém Městě devět lokomotiv s uspořádáním náprav 2´ B s tendrem. Byly vyrobeny v roce 1881 s výrobními čísly 2578-2586, označeny řadou Ic a inventárními čísly 84-92. Druhou sérii lokomotiv v počtu osmi kusů vyrobila lokomotivka Společnosti státní dráhy (St.E.G.) ve Vídni o tři roky později, v roce 1884. Měly výrobní čísla 1785-1792, řadu Id a inventární čísla 93-100.
Série se od sebe lišily rozměry kotle, velikostí přímé a nepřímé výhřevné plochy a velikostí roštů. Lokomotivy řady Id měly tyto parametry větší. Regulátor byl před parním dómem, pohon měl vně kotle a vedly od něj přítokové roury k válcům. Přítokové i výfukové potrubí mělo nápadné tvarování, charakteristické pro tyto lokomotivy. Rám lokomotiv byl vnější. Vpředu byl výkyvný podvozek a za ním dvě dvojkolí o průměru 1900 mm. Kola obou dvojkolí přesahovala nad ochoz a byla kryta blatníky, U hnacího dvojkolí bohatě tvarovanými. Válce dvojčitého parního stroje byly vně rámu. Tyčoví bylo na hallských klikách, rozvod Stephenson byl také vnější. Budka lokomotivní čety měla velká čelní okna. Sací brzda byla jednoduchá pro lokomotivu i vlak. Registrační rychloměr "Haushälter" pro zaznamenávání průběhu jízdy patřil k novinkám ve výbavě lokomotivy. Po zestátnění Ö.N.W.B. označily Rakouské státní dráhy všechny lokomotivy řad Ic a Id jedinou řadou 301.
Zpočátku byly lokomotivy soustředěny ve vídeňské výtopně Ö.N.W.B., ale později všechny přešly do služeben v Čechách. V červnu 1918 byly první dvě lokomotivy ve výtopně Děčín (bývalý Děčín-východ) a lokomotivy 301.03 až 301.17 ve výtopně Nymburk a vozily vlaky mezi Děčínem a Kolínem. ČSD převzaly v roce 1918 všech 17 lokomotiv, ale řadou 252.0 označily jen patnáct z nich. Naše dráhy nasazovaly tyto lokomotivy dále na osobní vlaky. Pro nedostatek náhradních dílů a špatný stav kotle vyřadily nymburské dílny lokomotivy 301.03 a 301.15 v roce 1924. Lokomotivy byly ve výtopnách Nymburk, Střekov, a Děčín. Posledních pět lokomotiv bylo vyřazeno  v roce 1931, když hlavní překážkou jejich dalšího provozování bylo zavádění tlakové brzdy u osobních vlaků. Lokomotiva 252.008 z děčínské výtopny se od roku 1928 používala pod označením K5 jako vytápěcí kotel. ČSD ji v roce 1932 předaly Národnímu technickému muzeu v Praze. Je to jediná dochovaná dvouspřežní rychlíková lokomotiva u nás, kterou dodnes můžeme v hale NTM na Letné vidět.
S lokomotivami se spojovaly tendry řady 310.0. Pocházely z let 1881 a 1884 a vyrobily je lokomotivky VNM a St.E.G.

Technická data

Počet lokomotiv provozovaných u ČSD [kus] 15
Evidenční číslo 01-08 09-15
Uspořádání pojezdu (charakteristika) 2´ B m2 2´ B m2
Průměr hnacích dvojkolí [mm] 1900 1900
Nejvyšší povolená rychlost [km/h] 80 80
Služební hmotnost (doplněné mazivo, palivo a voda) [t] 43,0 43,0
Adhezní hmotnost [t] 24,6 24,6
Počet parních válců [kus] 2 2
Průměr parních válců [mm] 411 411
Výhřevná plocha celková [m2] 113,0 111,9
Výhřevná plocha topeniště [m2] 8,0 8,4
Výhřevná plocha přehřívače [m2] - -
Výhřevná plocha trubek [m2] 105,0 103,5
Plocha roštu [m2] 1,8 1,9
Počet trubek žárnic [kus] 167 169
Tlak páry v kotli [bar] 10 10
Druh rozvodu [typ] Stephenson Stephenson
Poloměr nejmenšího průjezdného oblouku [m] 120 120
Přibližný výkon [kW] 355 355
Zásoba vody a uhlí [m3] - / - - / -
Tendr [řada] 310.0 310.0

na začátek

Jedná se o ukázku z publikací nakladatelství CORONA, Encyklopedie Železnice - Parní lokomotivy ČSD.