Atlas strojů
Fotogalerie
Historie
Parní jízdy
Muzea
Odkazy
Značení
Lokomotiva
Slovník
Stáhni si...
Napište mi.
Tyto stránky jsou umístěny zdarma na serveru...

WebZdarma.Cz - 50 MB prostoru + vyber z 16 domen !

Lokomotiva 264.0

"?"

264.0

Základní technická data:

Výrobce: Floridsdorf, Vídeňské Nové Město, St.E.G. Vídeň
Charakteristika: 2´ B m2s
Rok výroby: 1894
Období provozu u ČSD: 1918 - 1941
Hmotnost (služební): 55,4 tun

Popis

Ke zvratu v konstrukci lokomotiv v Rakousku došlo nástupem Karla Gölsdorfa do konstrukčního oddělení vídeňského ministerstva železnic. Gölsdorf byl vynikajícím inženýrem. Pracoval nejdříve jako konstruktér v lokomotivce Společnosti státní dráhy, v níž se již po léta využívalo dobrých vlastností vnitřního rámu u lokomotiv s nízko položeným kotlem. Pro rakouské železnice byly rozhodujícími dodavateli paliva revíry v Ostravě a na českém severu, takže nebylo možno hovořit o vysoce kvalitním palivu. Proto se ve snaze použít co největší roštové plochy musely zvětšovat rozměry skříňových kotlů. To Gölsdorf vyřešil tak, že uložil kotel svých lokomotiv poněkud výše, asi o 500 mm, aby spodní část skříňového kotle omezovalo pouze rozkolí.
V roce 1894 podle Gölsdorfova návrhu vyrobily lokomotivky ve Floridsdorfu, Vídeňském Novém Městě a Společnost státní dráhy nové rychlíkové lokomotivy. Stroje měly uspořádání 2´B a v počtu 68 kusů se vyráběly do roku 1898.
Byly to dvouválcové stroje a označeny byly řadou 6. Vzhledově byly pozoruhodné: kotel měl dva parní dómy spojené trubkou. V prvním dómu byl šoupátkový regulátor, od něhož vedla přítoková trubka vpravo po kotli k vysokotlakému šoupátku parního válce. Obě pojišťovací záklopky byly na spojovací trubce mezi parními dómy. Takto zvětšený parní prostor měl tu výhodu, že do válců parního stroje se nestrhávala voda, a provoz byl hospodárnější. Rám lokomotivy byl vnitřní a oba válce sdruženého parního stroje měli plochá šoupátka a rozjížděcí zařízení Gölsdorfovo. Vnější rozvod byl Heusingerův. Přední podvozek byl otočný kolem čepu a měl poměrně velký průměr kol. Hnací spřažená kola měla při 50 mm silných obručích průměr 2100 mm. Přední podvozek nesl téměř polovinu hmotnosti lokomotivy, takže hmotnost na dvojkolí u spřažených kol zůstala v předepsaných mezích 14,4 tuny. Lokomotivy měli původně jen jednoduchou sací brzdu pro lokomotivu, ale v roce 1901 na ně jako na první vůbec nasadili samočinnou sací brzdu "Hardy" pro vlak. Výsledky z provozu nových lokomotiv byly vinikající. Při jízdách se s nimi dosahovalo rychlosti až 130 km/h. Na stoupání 2-3 promile uvezly vlak o hmotnosti 210 tun rychlostí 100 km/h a na stoupání 10 promile ještě rychlostí 58 km/h. Na trati z Vídně do Chebu se u přímých vozů do Karlových Varů zkrátila cestovní doba s těmito stroji z 12 na 8 hodin.
V roce 1918 připadlo ČSD 32 lokomotiv řady 6 a 28 jich bylo označeno řadou 264.0. Lokomotivy byly u ČSD modernizovány dosazením tlakové brzdy, i když na nich jednoduchá sací brzda pro lokomotivy zůstala. Jezdily ponejvíce v jižních Čechách. Lokomotivy řady 264.0 byly v provozu až do počátku 40. let. Poslední byla vyřazena v roce 1941.
U lokomotiv se používaly tendry řady 414.0, vyráběné v letech 1905 až 1910 továrnami Ringhoffer, St.E.G., Floridsdorf, VNM, Sanok, ČMK. V pozdějších letech se používali i tendry řady 516.0 a 517.0.

Technická data

Počet lokomotiv provozovaných u ČSD [kus] 28
Evidenční číslo 01-19 20-28
Uspořádání pojezdu (charakteristika) 2´ B m2 2´ B m2
Průměr hnacích dvojkolí [mm] 2100 2100
Nejvyšší povolená rychlost [km/h] 90 90
Služební hmotnost (doplněné mazivo, palivo a voda) [t] 55,4 55,4
Adhezní hmotnost [t] 28,8 28,8
Počet parních válců [kus] 2 2
Průměr parních válců [mm] 500/740 500/760
Výhřevná plocha celková [m2] 155,5 155,5
Výhřevná plocha topeniště [m2] 11,0 11,0
Výhřevná plocha přehřívače [m2] - -
Výhřevná plocha trubek [m2] 144,5 144,5
Plocha roštu [m2] 2,9 2,9
Počet trubek žárnic [kus] 205 205
Tlak páry v kotli [bar] 13 13
Druh rozvodu [typ] Heusinger Heusinger
Poloměr nejmenšího průjezdného oblouku [m] 150 150
Přibližný výkon [kW] 710 710
Zásoba vody a uhlí [m3] - / - - / -
Tendr [řada] 414.0 414.0

na začátek

Jedná se o ukázku z publikací nakladatelství CORONA, Encyklopedie Železnice - Parní lokomotivy ČSD.