Atlas strojů
Fotogalerie
Historie
Parní jízdy
Muzea
Odkazy
Značení
Lokomotiva
Slovník
Stáhni si...
Napište mi.
Tyto stránky jsou umístěny zdarma na serveru...

WebZdarma.Cz - 50 MB prostoru + vyber z 16 domen !

Lokomotiva 300.6

"Kafemlejnek"

300.6

Základní technická data:

Výrobce: První Českomoravská továrna na stroje , Vídeňské Nové Město, Floridsdorf
Charakteristika: C m2t
Rok výroby: 1890
Období provozu u ČSD: 1924 - 1967
Hmotnost (služební): 30 tun

Popis

Pro posun a provoz na místní dráze Krupá-Kolešovice, který zajišťovala Buštěhradská dráha, si společnost opatřovala v letech 1890 až 1906 malé tříspřežní tendrové lokomotivy.
Společnost je postupně objednávala v lokomotivce ve Vídeňském Novém Městě v letech 1890 až 1900, další dodávku provedla lokomotivka ve Floridsdorfu v letech 1900 až 1905 a poslední stroje dodala První českomoravská továrna na stroje v Libni, a to v roce 1906. Buštěhradská dráha označila lokomotivy řadou Ia s inventárními čísly 401 až 422.
Z konstrukčního hlediska se jednalo o lokomotivy velmi podobné lokomotivám řady 97 Rakouských státních drah (ČSD ř. 310.0), i když například kotel byl modernější a výkonější. Na kotli byl vpředu parní dóm s dvěma pojišťovacími záklopkami. Za ním byl písečník, z kterého padal písečníkovou trubkou písek pod hnací nápravy. Po stranách kotle byly vodní vany, z nichž levá byla zkrácena o 1,3 m3 ve prospěch uhelného prostoru. Během provozu došlo u některých lokomotiv k dosazení nástavce na uhlí, a tím ke zvětšení uhelného prostoru.
Lokomotivy měly původně komín soustavy "Prüssmann", u některých lokomotiv byl nahrazen baňatým komínem shodným s řadou 97 Rakouských státních drah (ČSD ř. 310.0).
Měli dvojčitý parní stroj s vnějšími válci a rozvodem Allan-Trick a vnitřní rám se třemi pevně uloženými nápravami, z nichž prostřední byla hnací. Původně měli lokomotivy pouze ruční závažnou brzd, během provozu dostávaly parní brzdu pro lokomotivu, která brzdila dvě nápravy.
Po zestátnění Buštěhradské dráhy v roce 1924 ČSD převzaly všech 22 lokomotiv a označily je řadou 300.6. V období první republiky se jejich počet snižoval jak rušením, tak prodejem na vlečky, takže v roce 1938, kdy vzhledem k odstoupení našeho pohraničního území Německu bylo nutno ze 17 lokomotiv ve stavu ČSD 9 předat DR. Německé dráhy je označily řadou 98.7701 až 98.7709. Používaly je v Karlových Varech, Sokolově, Lovosicích, Žatci, České Lípě a Chebu. Po skončení války se všech 9 lokomotiv od DR vrátilo do služeb ČSD. Postupně byly nahrazovány lokomotivami výkonnějšími a hospodárnějšími a jejich počet opět klesal až do roku 1953, kdy zůstala v provozu ČSD jedna jediná, a to 300.619. Tato poslední lokomotiva sloužila v lokomotivním depu Kolín. Pro svoji délku 7952 mm byla používána na posun v depu a místních dílnách až do roku 1967, kdy byla vyřazena.
Protože se používala ke spojování lokomotiv a tendrů, došlo k výměně patkových nárazníků za mohutnější trubkové. Následně byla předána do sbírek NTM v Praze, kde po určitou dobu sloužila jako provozní exponát se sníženým tlakem v parním kotli na 10 barů. V součastné době je lokomotiva zachovaná už jako neprovozní exponát.

Technická data

Počet lokomotiv provozovaných u ČSD [kus] 23
Uspořádání pojezdu (charakteristika) C m2t
Průměr hnacích dvojkolí [mm] 930
Nejvyšší povolená rychlost [km/h] 36
Služební hmotnost (doplněné mazivo, palivo a voda) [t] 30,0
Adhezní hmotnost [t] 27,5
Počet parních válců [kus] 2
Průměr parních válců [mm] 345
Výhřevná plocha celková [m2] 67,78
Výhřevná plocha topeniště [m2] 5,38
Výhřevná plocha přehřívače [m2] -
Výhřevná plocha trubek [m2] 62,4
Plocha roštu [m2] 1,13
Počet trubek žárnic [kus] 114
Tlak páry v kotli [bar] 12
Druh rozvodu [typ] Allan-Trick
Poloměr nejmenšího průjezdného oblouku [m] 100
Přibližný výkon [kW] 220
Zásoba vody a uhlí [m3] 4,0 / 1,3
Tendr [řada] -

na začátek

Jedná se o ukázku z publikací nakladatelství CORONA, Encyklopedie Železnice - Parní lokomotivy ČSD.