Atlas strojů
Fotogalerie
Historie
Parní jízdy
Muzea
Odkazy
Značení
Lokomotiva
Slovník
Stáhni si...
Napište mi.
Tyto stránky jsou umístěny zdarma na serveru...

WebZdarma.Cz - 50 MB prostoru + vyber z 16 domen !

Lokomotiva 310.1

"Třistadesítka"

310.1

Základní technická data:

Výrobce: Vídeňské Nové Město, Floridsdorf
Charakteristika: C m2t
Rok výroby: 1888
Období provozu u ČSD: 1924 - 1953
Hmotnost (služební): 25,5 tun

Popis

Severní dráha císaře Ferdinanda si pro své místní dráhy na Moravě a ve Slezsku opatřila v letech 1888-1905 třiačtyřicet trojspřežních tendrovek řady IX. Lokomotivy vyráběly lokomotivky ve Vídeňském Novém Městě a ve Floridsdorfu. V roce 1908 při zestátnění Severní dráhy císaře Ferdinanda byly všechny převzaty Rakouskými státními drahami a označeny řadou 197.
V porovnání s řadou 97 (ČSD ř. 310.0) byl kotel těchto lokomotiv menší. Měl 133 žárnic o menším průměru, nižší topeniště s roštem 1,07 m2, ale vyšší tlak páry 12 barů. Na kotli byl nízký parní dóm v němž byl regulátor poháněný z budky vřetenem uvnitř kotle. Lokomotivy měly vnitřní rám, vnitřní Allan-Trickův rozvod, dvojkolí pevná v rámu, rozvory a uspořádání náprav byly shodné s řadou 310.0. Oba vnější válce byly ležaté a jejich šoupátkové komory byly uvnitř mezi rámem. Lokomotivy měli kromě ruční brzdy jednoduchou sací brzdu, některé měly pulsometrovací zařízení.
V roce 1918 všechny lokomotivy řady 197 převzaly ČSD a přeznačily je na řadu 310.1. Kromě toho jezdily u nás tyto lokomotivy také na soukromých drahách, u Moravskoslezských zemských drah a u Studénsko-štramberské dráhy. Když v roce 1930 vznikla soukromá Baťova dráha (OZVD), ČSD jí odprodaly v letech 1930-1935 čtyři lokomotivy řady 310.1.
Nepřístupnost vnitřního rozvodu a jejich relativně nízký počet, to vše hrálo roli při rozhodování o jejich použití. V roce 1938 jich měli ČSD už jen 21. Protože byly ve výtopnách na Moravě a ve Slezsku, které převzaly v roce 1938 DR (Německé dráhy), byly označeny v německém systému označování řadou 98.77 (inventární čísla 11-31). Za války kdy byl nedostatek lokomotiv i na vlečkových drahách podniků na celém území Německa, byly tam tyto odprodávány, takže v roce 1945 se k ČSD vrátily pouze dvě (310.115 a 310.134). V roce 1952 byla lokomotiva 310.134 odprodána cukrovaru v Mnichově Hradišti, odkud ji získalo v roce 1978 TM v Brně. Tato lokomotiva je zachycena v provozním stavu ve filmu Páni kluci, který se natáčel na dnes již neexistující dráze Lovečkovice-Úštěk. Lokomotiva 310.127 je vystavena na pomníku před nádražní budovou v Prostějově. Lokomotivu 310.115 odprodaly ČSD v roce 1953 do cihelny v Letkách u Libčic nad Vltavou. Tam byla zrušena v roce 1967.

Technická data

Počet lokomotiv provozovaných u ČSD [kus] 40
Uspořádání pojezdu (charakteristika) C m2t
Průměr hnacích dvojkolí [mm] 1000
Nejvyšší povolená rychlost [km/h] 40
Služební hmotnost (doplněné mazivo, palivo a voda) [t] 25,5
Adhezní hmotnost [t] 23,6
Počet parních válců [kus] 2
Průměr parních válců [mm] 320
Výhřevná plocha celková [m2] 52,8
Výhřevná plocha topeniště [m2] 3,8
Výhřevná plocha přehřívače [m2] -
Výhřevná plocha trubek [m2] 49,0
Plocha roštu [m2] 1,7
Počet trubek žárnic [kus] 123
Tlak páry v kotli [bar] 12
Druh rozvodu [typ] Allan-Trick
Poloměr nejmenšího průjezdného oblouku [m] 90
Přibližný výkon [kW] 170
Zásoba vody a uhlí [m3] 3,0 / 1,1
Tendr [řada] -

na začátek

Jedná se o ukázku z publikací nakladatelství CORONA, Encyklopedie Železnice - Parní lokomotivy ČSD.