Atlas strojů
Fotogalerie
Historie
Parní jízdy
Muzea
Odkazy
Značení
Lokomotiva
Slovník
Stáhni si...
Napište mi.
Tyto stránky jsou umístěny zdarma na serveru...

WebZdarma.Cz - 50 MB prostoru + vyber z 16 domen !

Lokomotiva 411.0

"Zeměplaz"

411.0

Základní technická data:

Výrobce: Vídeňské Nové Město, Floridsdorf, Esslingen
Charakteristika: D m2
Rok výroby: 1873
Období provozu u ČSD: 1918 - 1962
Hmotnost (služební): 45 tun

Popis

V letech 1873 až 1883 dodaly lokomotivky ve Vídeňském Novém Městě, Floridsdorfu a Esselingenu v počtu 54 strojů Rakouské severozápadní dráze čtyřspřežní lokomotivy s tendrem. Ta je podle výrobců a dodávek označila řadami VIIa (inv.č. 321-340), VIIb (inv.č. 341-354), VIIc (inv.č. 355-364), VIId (inv.č. 365-369) a VIIe (inv.č. 370-374). Lokomotivy se označily ještě jménem významných osobností. Kotle lokomotivy se lišily. Všechny měli 192 žárových trubek, výhřevnou plochu topeniště 10-10,6 m2, trubek 153,8-156,8 m2 a celkovou plochu 164,4-168,8 m2. Tlak páry v kotli byl 10 barů a rošt měl plochu 1,90 m2. Dvouválcový dvojčitý parní stroj měl válce o průměru 470 mm se zdvihem pístů 632 mm. Rám měl vnitřní provedení, čtyři spřažené nápravy, z nichž třetí byla hnací, měly kola o průměru 1175 mm. Poslední náprava měla posuv do stran 20 mm. Každá náprava měla vlastní vypružení listovými pružnicemi nad ložiskovými domky. U lokomotiv inv. čísel 355 až 374 se oproti předešlým strojům zvýšila hmotnost o 1 tunu. Ostatní parametry se shodovaly.
V letech 1876 až 1878 vyrobila lokomotivka ve Floridsdorfu osm strojů pro dráhu Lvov-Černovice-Jasy, označených řadou IVf s inv.č. 70 a 77. Kromě toho ještě šest lokomotiv, které v letech 1877 až 1878 za rusko-turecké války přešly do provozu některých vleček ruských podniků.
Po zařazení lokomotiv Rakouské severozápadní dráhy ke K.k.St.B. je nový majitel přeznačil řadou 171 s inv.č. 01 až 20 a 29 až 62. Lokomotivám z dráhy Lvov-Černovice-Jasy přidělila inv.č. 21 až 28.
Z celkem 62 strojů řady 171 se v roce 1918 zařadilo do stavu ČSD 59 lokomotiv. ČSD je označily řadou 411.0 s inv.č. 01 až 59. Během provozu u ČSD se v květnu 1935 přesunulo 11 lokomotiv na Slovensko. Zde se používaly v nákladní dopravě. V roce 1936 se s nimi zahajovala doprava na nově vybudované trati z Margecan do Červené Skály. Během provozu v českých zemích se v roce 1933 po vzájemných jednáních s Polskem vyměnily lokomotivy bývalé dráhy Lvov-Černovice-Jasy, označené u ČSD 411.020 až 24, za úzkorozchodné lokomotivy U15 a U16, u ČSD označené U 37.010 a 11. V roce 1934 se ruší 411.007, v roce 1936 se 411.004 přeznačí na K 23. V prosinci 1938 se dělí lokomotivní park mezi ČMD a nově vzniklé SŽ. Na Slovensku zůstává 11 lokomotiv 411.0 (02, 16, 33, 34, 36, 37, 49, 51, 52, 53 a 56). Ty následně převzaly železnice MÁV. Po roce 1945 se do stavu vracejí pouze 4 slovenské lokomotivy.
V letech 1945 až 1950 se početní stav těchto lokomotiv podstatně nemění, stále se drží okolo 40 strojů v Čechách a 4 stroje na Slovensku, které se využívají v nákladní dopravě, případně na posunu. V tomto období se využívají ve výtopnách Ústí nad Labem, Česká Třebová, Praha Masarykovo, Hradec Králové, Liberec, Pardubice, Trutnov, České Budějovice, Cheb, Brno, Jihlava, Ostrava a Přerov. V roce 1959 končí tato řada na Slovensku a v září 1962 je předána Kovošrotu poslední, 411.054, z depa Ostrava.
Pro další generace je zachována v NTM Praha lokomotiva 411.019, původním jménem "Conrad Vorlauf", s tendrem 410.072. Tato lokomotiva přežila všechna těžká období na vlečce cihelny v Hodoníně, kam byla v roce 1955 prodána z výtopny ve Veselí nad Moravou. Dokumentace lokomotivy byla podepsána konstruktérem a inspektorem drah Kamperem. U lokomotiv se používaly třínápravové tendry z let 1871 až 1883. Vyráběly je továrny Floridsdorf, Sigl, Hannover, Schwartzkopff a Ringhoffer. Původně je Ö.N.W.B. označila řadou IIIa, Vb až Ve, VIIa až VIId, po zestátnění se označily u K.k.St.B. řadou 23 a po roce 1918 u ČSD řadou 410.0 s inventárními čísly 01 až 118.

Technická data

Počet lokomotiv provozovaných u ČSD [kus] 59
Evidenční čísla 01-19 20-26 27-40 41-59
Uspořádání pojezdu (charakteristika) D m2 D m2 D m2 D m2
Průměr hnacích dvojkolí [mm] 1175 1175 1175 1175
Nejvyšší povolená rychlost [km/h] 40 40 40 40
Služební hmotnost [t] 44 44 44 45
Adhezní hmotnost [t] 44 44 44 45
Počet parních válců [kus] 2 2 2 2
Průměr parních válců [mm] 470 470 470 470
Celková výhřevná plocha [m2] 166,8 164,4 166,8 166,8
Výhřevná plocha topeniště [m2] 10 10,6 10 10
Výhřevná plocha trubek [m2] 156,8 153,8 156,8 156,8
Plocha roštu [m2] 1,9 1,84 1,9 1,9
Počet trubek žárnic [kus] 192 192 192 192
Tlak páry v kotli [bar] 10 10 10 10
Druh rozvodu [typ] Allan-Trick Allan-Trick Allan-Trick Allan-Trick
Poloměr nejmenšího průjezdného oblouku [m] 100 100 100 100
Přibližný výkon [kW] 410 410 410 410
Zásoba vody a uhlí [m3] - - - -
Tendr [řada] 410.0 410.0 410.0 410.0

na začátek

Jedná se o ukázku z publikací nakladatelství CORONA, Encyklopedie Železnice - Parní lokomotivy ČSD.