Atlas strojů
Fotogalerie
Historie
Parní jízdy
Muzea
Odkazy
Značení
Lokomotiva
Slovník
Stáhni si...
Napište mi.
Tyto stránky jsou umístěny zdarma na serveru...

WebZdarma.Cz - 50 MB prostoru + vyber z 16 domen !

Lokomotiva 414.4

"Prachárna"

414.4

Základní technická data:

Výrobce: St.E.G.
Charakteristika: D m2
Rok výroby: 1894
Období provozu u ČSD: 1918 - 1968
Hmotnost (služební): 55,1 tun

Popis

Nedobré provozní vlastnosti řady Vn (414.3. u ČSD) vedly vedení společnosti St.E.G. k objednávce vylepšených lokomotiv, jejichž dodávka se uskutečnila v letech 1894 až 1900. Výrobcem byla vídeňská lokomotivka St.E.G., která v letech 1894 až 1897 vyrobila 15 strojů označených nejprve řadou Vg a inventárními čísly 1257 až 1271, později, od roku 1897, 4401 až 4415. Další, a také poslední čtyři stroje, vyrobené v roce 1900, nesly označení 4416 až 4419 St.E.G. Nejpodstatnějších změn doznal kotel, jehož skříňová část byla zkrácena téměř o 400 mm, došlo k prodloužení žárnic a dýmnice, a tím se příznivě změnil poměr mezi plochou roštu a výhřevnou plochou kotle. Počet žárnic 236 se nezměnil, celková výhřevná plocha se zvýšila na 181,5 m2, nepřímá na 169,5 m2, přímá výhřevná plocha 12 m2 se nezměnila. Plocha roštu Belpairova skříňového kotle se zmenšila na 3,24 m2, dovolený tlak páry v kotli se zvýšil na 12 barů. Parní stroj se nezměnil, také pojezd doznal minimálních změn proti řadě 414.3, rozvory a uložení náprav se nezměnily. Pouze lokomotiva Vg 1261 (414.405 ČSD) měla menší rozvory mezi nápravami, 1265 mm mezi prvními třemi nápravami a 2055 mm mezi třetí a čtvrtou nápravou. Další úpravou pojezdu byla změna vypružení, neboť zkrácením skříňového kotle nezbylo místo pro pružnice nad hnací a poslední spřaženou nápravou. Tyto nápravy měly na každé straně společnou pružnici, působící přes vahadlo na obě nápravy. Některé byly vystrojeny protitlakovou brzdou Lechatelier, poslední tři měly jednoduchou sací brzdu pro stroj i vlak a také registrační rychloměry Haushälter.
Tendry všech lokomotiv byly vystrojeny ruční brzdou, která působila na všechny tři nápravy. Mazání parního stroje obstarával lubikátor. Výkon lokomotiv stoupl na 480 kW proti 430 kW řady Vn (414.3 ČSD). Všech devatenáct strojů mělo první domovskou výtopnu ve Veselí nad Moravou, ale ještě před zestátněním společnosti St.E.G. byly přesunuty do Meziměstí, kde je také převzaly Rakouské státní dráhy, označily je řadou 175 a jejich tendry 38.07 až 25. Při porovnání s řadou 73 K.k.St.B. (414.0 ČSD) měly lepší adhezní vlastnosti, ale jejich nevýhodou byla také nízká dovolená rychlost 35 km/h.
V roce 1918 je v Meziměstí převzaly ČSD, označily je řadou 414.4 a jejich tendry 312.103 až 21. Používaly se v traťové službě mezi Meziměstím a Chocní až do roku 1938, pak byly přesunuty do jiných výtopen ve východních Čechách. Během služby u ČSD byly modernizovány dosazením tlakové brzdy a mazacích lisů a ke konci také elektrickým osvětlením. Mezi personálem se jim říkalo "prachárny", protože se v nich spalovalo méně kvalitní uhlí.
První byla vyřazena 414.403 v roce 1938, ale s jejich hromadným vyřazováním se začalo v roce 1953 vyřazením 414.411, pak následovaly další stroje, některé se změnily ve vytápěcí kotle. Jako poslední byly vyřazeny 414.404 a 08 v roce 1968. Lokomotiva 414.404 se stala neprovozním exponátem pražského Národního technického muzea, a tak se dochovala do dnešních dnů. Také stroj 414.407 je dochován do dnešní doby, původně exponát uvažovaného železničního skanzenu v České Třebové, majetek ČD, se dnes nachází v Chomutově.

Technická data

Počet lokomotiv provozovaných u ČSD [kus] 19
Uspořádání pojezdu (charakteristika) D m2
Průměr hnacích dvojkolí [mm] 1190
Nejvyšší povolená rychlost [km/h] 35
Služební hmotnost (doplněné mazivo, palivo a voda) [t] 55,1
Adhezní hmotnost [t] 55,1
Počet parních válců [kus] 2
Průměr parních válců [mm] 480
Celková výhřevná plocha [m2] 181,5
Výhřevná plocha topeniště [m2] 12
Výhřevná plocha trubek [m2] 169,5
Plocha roštu [m2] 3,24
Počet trubek žárnic [kus] 236
Tlak páry v kotli [bar] 12
Druh rozvodu [typ] Gooch
Poloměr nejmenšího průjezdného oblouku [m] 140
Přibližný výkon [kW] 470
Zásoba vody a uhlí [m3] - / -
Tendr [řada] 312.1

na začátek

Jedná se o ukázku z publikací nakladatelství CORONA, Encyklopedie Železnice - Parní lokomotivy ČSD.