Atlas strojů
Fotogalerie
Historie
Parní jízdy
Muzea
Odkazy
Značení
Lokomotiva
Slovník
Stáhni si...
Napište mi.
Tyto stránky jsou umístěny zdarma na serveru...

WebZdarma.Cz - 50 MB prostoru + vyber z 16 domen !

Lokomotiva 475.1 (pokračování)

475.1

Popis (pokračování)

V provozu ČSD všech 147 lokomotiv procházelo dalším zdokonalováním a sjednocováním. ČSD upřednostňovaly dosazování jednotlivých prvků vzhledem k hospodárnosti provozu lokomotiv, Během provozu v padesátých a šedesátých letech se lokomotivy sjednocovaly dosazením dyšny Kylchap podle strojů inv. čísel 100 až 179. Dále se upravovaly, a tím sjednocovaly, popelníky, klapky, rošty, zesilovaly se podvozky a jejich vybavení jako pružnice, výztuhy apod. U strojů inv. čísel 01 až 55 došlo k postupnému dosazení mechanických přikladačů. Dosazovalo se topení stanoviště strojvedoucího podle vzoru lokomotiv ČSD řady 556.0. ČSD se u této řady podařilo uskutečnit tyto rekonstrukce a úpravy s nepatrnou výjimkou, mezi něž patřily dva stroje. 475.101 vydržela s jednoduchým komínem v provozu až do dnešních dnů a 475.131 bez mechanického přikladače uhlí.
Rekonstrukce sledovaly hlavní dva cíle: odstranit nejčastější místa poruch, které měly vliv na spolehlivost strojů, a sjednotit po stránce provozní a opravárenské tuto řadu a vytvořit ekonomicky nejdokonalejší parní lokomotivu u ČSD, což se podařilo. Z provozního hlediska se všech 147 strojů vzhledem k svým vlastnostem a provozním výsledkům uplatnilo ve vozbě rychlíků, osobních vlaků a rychlých nákladních vlaků. U lokomotiv se používaly tendry řad 935.0 a 932.3. S lokomotivami 475.101 až 475.155 se dodaly tendry řady 935.0, vyráběly je Škodovy závody, ČKD Slaný a Tatra Smíchov. Dodávaly se v roce 1947 a 1948 i k lokomotivám 498.0 a 534.03 v celkovém počtu 188 kusů. Postupem času se na tendry dosazoval mechanický přikladač paliva. Tendry řady 932.3 k lokomotivám 475.156 až 1147 byly vyrobeny také ve Škodovce (Mostárna v Hradci Králové) v celkovém počtu 99 kusů, tři se použily u řady 476.0 a některé jako záložní. Tendry, které připadly k 475.156 až 182, měly mechanický přikladač paliva francouzské výroby s parním strojem na tendru. Tendry u lokomotiv 475.183 až 1147 byly vybaveny již mechanickým přikladačem paliva Škoda. Lišil se zařízením pro mazání parního stroje, francouzské přikladače měly kondenzační maznici, u přikladačů naší výroby byl mazací lis.
Dodávka těchto strojů probíhala až do září 1948, tím se stroje 475.1 postupně dostávaly do výtopen Košice, Bohumín, Přerov, Břeclav, Česká Třebová, Praha Masarykovo, Praha Vršovice, Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň, Cheb a Chomutov. Další dodávka pokračovala od dubna do září 1951. Dodány byly lokomotivy inv. čísel 83 až 147. S touto dodávkou se situace v lokomotivním parku začala měnit nejen v Čechách, ale také na tratích Slovenska. Postupem času se tato řada rozšířila, případně přesunula vlivem dodávek jiných strojů nebo elektrizací hlavních tratí také do výtopen, později lokomotivních dep N. Zámky, Zvolen, Bratislava, Veselí na Moravě, Brno, Louny, Trutnov (Meziměstí) a Děčín. Vzhledem k hospodárnosti a možnosti využití této lokomotivní řady se početní stav řady 475.1 neměnil, ke zrušení prvních dvou lokomotiv (475.136 a 475.154) došlo v roce 1963, kdy se čelně střetly v Trnovanech.
K podstatnému snížení počtu lokomotiv na 134 došlo až v roce 1972. S dodávkami motorových lokomotiv se počty řady 475.1 postupně snižují až do roku 1980. K určitému prodloužení provozního nasazení řady 475.1 dochází jen v sedmdesátých letech. Poruchovost nově dodávaných motorových lokomotiv řady T 478.3 (753) nedovolovala zajištění obsazení všech výkonů. Právě v této době je zastupují stroje 475.1. Pro další generace zůstávají zachovány v provozním stavu stroje 475.101, 475.111, 475.179 a 475.1142. Na Slovensku byla zprovozněna pro stejné účely 475.196.

Technická data

Počet lokomotiv provozovaných u ČSD [kus] 147
Evidenční číslo 01-70 71-79 80-82 83-147
Uspořádání pojezdu (charakteristika) 2´D1´p2 2´D1´p2 2´D1´p2 2´D1´p2
Průměr hnacích dvojkolí [mm] 1750 1750 1750 1750
Nejvyšší povolená rychlost [km/h] 100 100 100 100
Služební hmotnost [t] 99,3 99,9 99,6 102,7
Adhezní hmotnost [t] 61,9 61,4 61,2 61,2
Počet parních válců [kus] 2 2 2 2
Průměr parních válců [mm] 570 530 530 530
Celková výhřevná plocha [m2] 201 201 201 201
Výhřevná plocha topeniště [m2] 24,2 24,2 24,2 24,2
Výhřevná plocha přehřívače [m2] 63,3 63,3 63,3 63,3
Výhřevná plocha trubek [m2] 146,8 146,8 146,8 146,8
Plocha roštu [m2] 4,3 4,3 4,3 4,3
Počet trubek žárnic [kus] 33 33 33 33
Tlak páry v kotli [bar] 16 16 16 16
Druh rozvodu [typ] Heusinger Heusinger Heusinger Heusinger
Poloměr nejmenšího průjezdného oblouku [m] 150 150 150 150
Přibližný výkon [kW] 1480 1480 1480 1480
Zásoba vody a uhlí [m3] - /- - /- - /- - / -
Tendr [řada] 935.0 935.0 935.0 932.3
na začátek

začátek 475.1

Jedná se o ukázku z publikací nakladatelství CORONA, Encyklopedie Železnice - Parní lokomotivy ČSD.