Atlas strojů
Fotogalerie
Historie
Parní jízdy
Muzea
Odkazy
Značení
Lokomotiva
Slovník
Stáhni si...
Napište mi.
Tyto stránky jsou umístěny zdarma na serveru...

WebZdarma.Cz - 50 MB prostoru + vyber z 16 domen !

Lokomotiva 534.0 (pokračování 2/2)

"Blafoun / Kremák"

534.0

Popis (pokračování)

Přetáčení rozvodu se provádělo opět šroubem ručně. Parní stroj měl pístová šoupátka typu Trofimov. Podstatnou estetickou změnou se staly velké usměrňovací kouřové plechy. Stroje 534.0129 až 534.0133 měly na levé straně místo napaječe na výfukovou páru Friedmann  LF pístové čerpadlo Heinl se směšovacím ohřívačem napájecí vody. Po roce 1945 se toto zařízení demontovalo a nahradilo napaječem na výfukovou páru.
Dodávkou těchto lokomotiv vyvrcholila snaha o normalizaci mnoha detailů a zvláště armatury našich lokomotiv, jak dokládá obrázek stanoviště parní lokomotivy.

1 - topná dvířka, 2 - kotelní manometr, 3 - vodoznaky, 4 - kotelní štítek, 5 - ústřední rozvaděč armatury (parní topení, pomocná dmychavka, turbodynamo, parní píšťala, ejektor vstřiků, ohřívač mazacích lisů, rozprašovač oleje), 6 - redukční ventil parního topení, 7 - manometr parního topení, 8 - připouštěcí šoupátka k napaječům, 9 - přepínač injektorů na výfukovou páru, 10 -  regulace pravého a levého napaječe, 11 - rozdělovač vstřiků, 12 - spouštěč kompresoru, 13 - páka sklopného roštu, 14 - táhla k popelníkovým klapkám, 15 - kohout pískování, 16 - brzdič průběžné samočinné brzdy, 17 - brzdič přímočinné brzdy, 18 - brzdové tlakoměry, 19 - kolo s klikou reverzačního zařízení, 20 - páka regulátoru, 21 - táhlo vyrovnávače tlaků, 22 - táhlo k odvodňovacím ventilům parních válců, 23 - registrační rychloměr, 24 - páka k píšťale, 25 - skříňka pro sešitový jízdní řád, 26 - štítek s označením nejvyšší dovolené rychlosti, 27 - rozvaděč elektrického osvětlení

Ve své době patřily lokomotivy 534.0 mezi výkonné stroje ČSD, s indikovaným výkonem 1030 kW uvezly po rovině vlak o hmotnosti 1400 tun rychlostí 58 km/h, 600 tun na stoupání 15 promile rychlostí 25 km/h. Stroje první série byly v provozu na českém severu mezi Chomutovem a Ústím nad Labem a tam také přešly v roce 1938 k DR, které je označily 58.2201 až 58.2216. Díky jejich náročnosti na obsluhu kotle byly v roce 1944 odprodány zpět ČMD.
Po roce 1945 se stroje prvních sérií modernizovaly dosazováním elektrického osvětlení a zařízením tlakové brzdy. Baňaté komíny se nahrazovaly litinovými s korunou a jiskrojemem v dýmnici, na některých se vyměnily dvoupravítkové křižáky za jednopravítkové. Například českotřebovská 534.010 mátla z dálky pozorné pozorovatele svým vzhledem, měla totiž písečník mezi parními dómy pod společným krytem jako stroje od inv. čísla 78. Všechny tyto snahy ale nedokázaly odstranit největší nedostatek "blafounů" 534.001 až 534.093, tedy velkou spotřebu paliva a s tím spojenou fyzíckou náročnost na práci topiče, což jim na oblibě mezí personálem nepřidalo.
Díky svému určení a počtu se řada 534.0 dostala do všech velkých výtopen ČSD a do roku 1945 měla významné postavení ve vozbě nákladních vlaků.
Po roce 1945 s příchodem nových lokomotiv a kořistních strojů (534.03, 555.0 a 556.0) její význam pomalu klesal. Ustupovaly na vedlejší tratě a na posun ve velkých nádražích. K ojedinělým vyřazením docházelo již dříve, např. 534.029 a 534.031 v roce 1948 a 534.0128 o rok později. V roce 1955 se vyřadily stroje 534.033, 039, 050 a 060, o rok později 534.003.
K masovému vyřazování však došlo v letech 1966 až 1973, tehdy se vyřadily zbývající stroje této řady. Mnohé se převedly na vytápěcí kotle jak u ČSD, tak v různých podnicích. Poslední se vyřadila 534.0123 v srpnu 1973. Dne 16. 11. 1973 se do sbírek NTM v Praze převedla 534,027, zrušená 27. 12. 1972.

Technická data

Počet lokomotiv provozovaných u ČSD [kus] 149
Evidenční číslo 01-67 68-77 78-87 88-93
Uspořádání pojezdu 1´E p2 1´E p2 1´E p2 1´E p2
Průměr hnacích dvojkolí [mm] 1308 1308 1308 1308
Nejvyšší povolená rychlost [km/h] 60 60 60 60
Služební hmotnost [t] 83,3 84,3 84,3 85,5
Adhezní hmotnost [t] 71,5 72,7 72,7 72,7
Počet parních válců [kus] 2 2 2 2
Průměr parních válců [mm] 620 620 620 620
Celková výhřevná plocha [m2] 218,2 221 221 221
Výhřevná plocha topeniště [m2] 15,5 15,5 15,5 15,5
Výhřevná plocha přehřívače [m2] 53 93,2 93,2 93,2
Výhřevná plocha trubek [m2] 202,1 205,5 205,5 205,5
Plocha roštu [m2] 4,2 4,2 4,2 4,2
Počet trubek žárnic [kus] 175 150 150 150
Tlak páry v kotli [bar] 14 14 14 14
Druh rozvodu [typ] Heusinger Heusinger Heusinger Heusinger
Nejmenší průjezdný oblouk [m] 150 150 150 150
Přibližný výkon [kW] 1208 1208 1208 1208
Zásoba vody a uhlí [m3] - /- - /- - /- - /-
Tendr [řada] 621.0 516.0 818.0 818.0
Evidenční číslo 94-121 122-123 124-128 129-149
Uspořádání pojezdu 1´E p2 1´E p2 1´E p2 1´E p2
Průměr hnacích dvojkolí [mm] 1308 1308 1308 1308
Nejvyšší povolená rychlost [km/h] 60 60 60 60
Služební hmotnost [t] 84 81,3 84 83,3
Adhezní hmotnost [t] 71 69,2 71 71,1
Počet parních válců [kus] 2 2 2 2
Průměr parních válců [mm] 620 620 620 620
Celková výhřevná plocha [m2] 219 221 229 221
Výhřevná plocha topeniště [m2] 16,4 17,5 16,4 17,5
Výhřevná plocha přehřívače [m2] 63 55,6 63 55,6
Výhřevná plocha trubek [m2] 202,6 203,5 202,6 203,5
Plocha roštu [m2] 4,2 4,2 4,2 4,2
Počet trubek žárnic [kus] 175 175 175 175
Tlak páry v kotli [bar] 14 14 14 14
Druh rozvodu [typ] Heusinger Heusinger Heusinger Heusinger
Nejmenší průjezdný oblouk [m] 150 150 150 150
Přibližný výkon [kW] 1208 1208 1208 1208
Zásoba vody a uhlí [m3] - /- - /- - /- - /-
Tendr [řada] 818.0 818.0 818.0 818.0
na začátek

zpět na 534.0 (1/2)

Jedná se o ukázku z publikací nakladatelství CORONA, Encyklopedie Železnice - Parní lokomotivy ČSD.