Atlas strojů
Fotogalerie
Historie
Parní jízdy
Muzea
Odkazy
Značení
Lokomotiva
Slovník
Stáhni si...
Napište mi.
Tyto stránky jsou umístěny zdarma na serveru...

WebZdarma.Cz - 50 MB prostoru + vyber z 16 domen !

Lokomotiva U 37.0

"?"

U 37.003

U 37.00 v Ružomberoku, Slovensko

Základní technická data:

Výrobce: továrna Krauss Linec, První českomoravská továrna na stroje Libeň
Charakteristika: C 1' m2t
Rok výroby: 1897
Období provozu u ČSD: 1918 - 1966
Hmotnost (služební): 24 tun

Popis

V roce 1897 vyrobila lokomotivka Krauss v Linci první tři úzkorozchodné lokomotivy s uspořádáním pojezdu C 1' pro trať Jindřichův Hradec - Nová Bystřice. Vycházely konstrukčně z předchozích strojů řady Yv s uspořádáním pojezdu C 2', které nesplnily očekávání vzhledem k jízdním vlastnostem.
Střed kotle byl 1610 mm nad temenem kolejnice, trubkovnice byly od sebe vzdáleny 3250 mm. Ležatý kotel složený ze dvou kroužků měl vpředu jeden vysoký parojem se dvěma pojišťovacími ventily Pop-Coale a za ním písečník. Na druhém kotlovém kroužku měla lokomotiva ještě vymývací a plnící otvor. Parní píšťala a tlumič parní sací brzdy procházely střechou budky, nebo se umístily na stojatém kotli před budkou podle požadavku zákazníka. Jinak měly lokomotivy na dýmnici dlouhé 810 mm baňatý komín.
Lokomotiva měla vnitřní rám s prvním a druhým dvojkolím pevným. Třetí dvojkolí mělo oboustranný posuv 25 mm. Zadní běhoun, uložený v podvozku Krauss-Helmholtz, měl oboustranný výkyv 30 mm. Parní stroj měl ležaté válce, plochá šoupátka a vnější rozvod Heusinger s rovnou kulisou. Indikovaný výkon parního stroje byl 170 kW (220 koní). Jednotlivé dodávky se lišily požadavky zákazníků.
K standardnímu vybavení patřil pulsometr, kterým se doplňovala voda ze studní a nádrží ve stanicích do vodních van lokomotiv. Rozdílné bylo vybavení brzdového zařízení, některé lokomotivy se vybavovaly ruční brzdou, pákovou, jednoduchou sací brzdou pro lokomotivu a vlak. Na frýdlantské dráze se používala mechanická brzda Heberlein. Frýdlantské lokomotivy se od ostatních lišily rozchodem 750 mm, průměry kol a celkovou délkou.
První tři lokomotivy, vyrobené v roce 1897 lokomotivkou Krauss v Linci, zahajovaly provoz na dráze Jindřichův Hradec-Nová Bystřice. Stroje nesly označení U 1 až U 3 (označení U vychází z názvu přípojové stanice v Rakousku Unzmarkt). Pro zajištění provozu na úzkokolejné trati z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy a z Ondrášova do Dvorců dodala opět lokomotivka Krauss v Linci v roce 1898 pět strojů označených U 12 až U 16.
Pro další naši úzkokolejnou dráhu o rozchodu 750 mm z Frýdlantu v Čechách do Heřmanic se vyrobily v roce 1899 ve stejné lokomotivce tři stroje, vycházející z předchozích strojů řady U. Společnost FOD nové lokomotivy označila čísly 11 až 13 a ještě jmény Ehrlich (okresní činovník, prosazující stavbu dráhy), Frýdlant a Hermsdorf (Heřmanice). Poslední dvě lokomotivy, označené U 33 a U 34, dodala pro druhé rameno jindřichohradeckých úzkokolejek do Obrataně lokomotivka První Českomoravská v Libni v roce 1906, celkovou dodávku ukončila v roce 1908 dodáním stroje U 41. V průběhu první světové války se lokomotivy řady U využívaly u K.k.H.B. k vojenské dopravě na různých tratích v oblasti fronty. To mělo za následek, že stroje U 2, U 3, U 33, U 15 a U 16 se po skončení války již nevrátily na svá původní místa. U 2 a U 3 zůstaly v Jugoslávii na lesní dráze v Tesliči, U 15 a U 16 v Polsku a U 33 se nevrátila z trati Triest-Parenzo v Itálii.
Po roce 1918 zůstalo na našem území šest strojů řady U a zestátněním FOD v roce 1925 ještě tři stroje této dráhy. Všechny ČSD v roce 1925 označily následovně:

 Původní
označení
Pro dráhu Označení
ČSD
U 1 Jindřichův Hradec - N. Bystřice U 37.001
U 12 Moravský Beroun - Dvorce U 37.002
U 13 Moravský Beroun - Dvorce U 37.003
U 14 Třemešná ve Sl. - Osoblaha U 37.004
U 34 Jindřichův Hradec - Obrataň U 37.005
U 41 Jindřichův Hradec - Obrataň U 37.006
FOD 11 Frýdlantské okresní dráhy U 37.007
FOD 12 Frýdlantské okresní dráhy U 37.008
FOD 13 Frýdlantské okresní dráhy U 37.009

Ze čtyř strojů, které zůstaly po roce 1918 na cizím území, se v letech 1928 a 1929 vrátily z Polska dvě lokomotivy, původně označené jako U 15 a U 16. ČSD je po návratu přeznačily na U 37.010 a 011. Po převzetí se U 37.010 používala na trati Užhorod-Antalovce a druhá na trati Ružomberok-Korytnica.
Na jindřichohradeckých úzkokolejkách se po roce 1918 používaly lokomotivy U 37.001, 005 a 006. Po příchodu řady U 47.0 na tuto dráhu bylo možno přesunout postupně U 37.001 (před 1927) a 005 (1924) na tratě Užhorod-Antalovce a Terešva-Neresnica. V roce 1931 přesunuly ČSD U 37.006 na dráhu Ružomberok-Korytnica. V dalších letech až do předání všech 11 lokomotiv řady U 37.0 DR, MÁV nebo SŽ v roce 1938 se tato řada vyskytovala na jindřichohradeckých úzkokolejkách pouze sporadicky. Provoz se zajišťoval nově dodanými motorovými vozy M 11.0 a M 21.0 a parními lokomotivami U 47.0. V rozmezí let 1933 až 1934 zde byla U 37.011. Po skončení provozu v září 1933 na úzkokolejné dráze Ondrášov - Dvorce se do Jindřichova Hradce v roce 1934 přesunula z dráhy Třemešná ve Slezsku - Osoblaha ještě U 37.004. Ta zde vydržela až do listopadu 1938, kdy ji převzaly DR a přeznačily na 99.7843. Později se stala majetkem ÖBB s označením 298.14 a dnes je v soukromém majetku v SRN. Od roku 1950 je zde v inventárním stavu ještě U 37.002, která přišla také z dráhy Třemešná ve Slezsku-Osoblaha. V roce 1953 je však předisponována na trať Ružomberok-Korytnica kúpele. Oficiálně je zrušena 29.4. 1966 a následně prodána mimo ČSD. Dnes je jako nekompletní uchována na čiernohronské železnici v Balogu. Na dráze Ondrášov-Dvorce se po roce 1918 používaly k dopravě vlaků řady U 37.0 a U 25.0. V době ukončení provozu se zde nacházela pouze U 37.002, která přešla v roce 1935 na trat Třemešná ve Slezsku-Osoblaha.
Na "osoblažce" jsou po roce 1918 v provozu dva stroje U 13 a U 14 v roce 1925 přečíslované na U 37.003 a 004. U 37.004 je v roce 1934 předisponována do Jindřichova Hradce, kde je v roce 1938 předána DR. V dalším období je provoz na dráze Třemešná ve Slezsku-Osoblaha zajišťován motorovými vozy a parními lokomotivami U 37.002 a 003 až do roku 1938, kdy jsou předány s od stoupeným územím DR, které je zařazují do svého označovacího systému jako 99.7841 a 99.7842 V roce 1945 se opět přejímají zpět k ČSD. U 37.002 je v roce 1950 předisponována do Jindřichova Hradce. U 37.003 ji začátkem roku 1958 následuje a k 30. 4. 1959 je zrušena v Jindřichově Hradci. Dráha Frýdlant v Čechách-Heřmanice, původně spojená s dráhou Žitava-Reichenau, uvedená do provozu v roce 1900, se od předešlých drah na našem území lišila rozchodem 750 mm. Tato technická překážka zajišťovala po mnoho let stabilitu zdejšího lokomotivního parku. Všechny tři lokomotivy se od začátku provozu na této dráze udržely až do roku 1938. V říjnu 1938 převzaly provozování dráhy DR a přeznačily stroje na 99.791 až 99.793. Po roce 1945 se do stavu ČSD zařadily pouze stroje U 37.008 a U 37.009. Lokomotiva U 37.007 zůstala po roce 1945 na německém území a přeznačila se na 99.4712. V provozu se u DR udržela až do roku 1965. Zajímavostí je, že k administrativnímu převedení došlo až v roce 1948. Druhé dvě lokomotivy se po roce 1945 zdržují ve Frýdlantě a jsou provozovány podle situace a pohnuté doby frýdlantské dráhy v padesátých a šedesátých letech.
V tomto období dochází k zápůjčkám jedné lokomotivy na průmyslovou dráhu do Králova Dvora, případně na dráhu Ružomberok-Korytnica kúpele. Ve stavu jsou obě vedeny až do roku 1963, kdy je U 37.009 po administrativním zrušení předána podniku Kovošrot. U 37.008 vydržela ve Frýdlantě do roku 1966. V září 1966 je předána Vlastivědnému muzeu v Nymburce a následovně umístěna na pomník před nymburské nádraží. V roce 1991 se převáží k novému majiteli do Jindřichova Hradce, kde čeká na renovaci.
Na dráhu Ružomberok-Korytnica kúpele předisponovaly ČSD stroje U 37.006 z Jindřichova Hradce (1931) a U 37.011 od PKP (1929). Tento počet se do ledna 1939, kdy se rozdělila republika a dráha připadla SŽ, nezměnil. V období let 1951 až 1958 jsou na dráze ve stavu lokomotivy U 37.002, 006 a 011. Postupně s nástupem nových moderních motorových lokomotiv TU 47.0 z ČKD se začínají rušit. U 37.011 je zrušena v roce 1959 a U 37.002 se v období let 1950 až 1953 objevuje na jindřichohradecké úzkokolejce a po návratu zpět se předává na zřizovanou pionýrskou dráhu do Prešova. Po zrušení v roce 1966 je prodána jako vytápěcí kotel. Pak se objevuje v Tursku u Prahy u p. Macha, chvíli přebývala ve výtopně Zlíchov, momentálně by se měla nacházet někde v Praze u p. Šatavy.
Poslední U 37.006 je po zrušení v roce 1960 umístěna na pomník před železniční stanici Ružomberok, kde je dodnes.
Na nejvzdálenějších úzkokolejkách naší první republiky se po roce 1918 provozují "účka" takto: První dvě, která se na východě objevují, jsou U 37.001 (před rokem 1927) a 005 (od 1924) z Jindřichova Hradce. U 37.001 je používána na trati Užhorod-Antalovce. U 37.005 je provozována na trati Teresva-Neresnica do roku 1928, kdy se vrací zpět do Jindřichova Hradce.
V roce 1929 se na trat Užhorod - Antalovce dostává U 37.010 od PKP V roce 1932 se vrací zpět na dráhu Užhorod - Antalovce z Jindřichova Hradce U 37.005. Tím je počet lokomotiv této řady až do roku 1938 konečný. Pak se tato oblast předává vlivem válečných událostí Maďarsku a provozovatelem se stávají MÁV U 37.001, 005 a 010 jsou přečíslovány na řadu 394.001 až 003 a od roku 1940 pak na 395.101 až 103. V roce 1945 se stávají inv. čísla 01 a 10 majetkem SSSR. U 37.005 je zrušena v Maďarsku v roce 1963. U ČSD se na lokomotivy postupně dosazoval kompresor a zařízení tlakové brzdy. Po provedené rekonstrukci měly lokomotivy při hmotnosti ve službě 23 tun v poloze O (osobní) brzdicí váhu 7 tun a v poloze nákladní 4 tuny a ruční brzda brzdila také 4 tuny. Mezi další rekonstrukce patřilo dosazení elektrického osvětlení a baňaté komíny se nahrazovaly rovnými.
Pro soukromou dráhu Beroun-Koněprusy se dodaly tři lokomotivy shodné konstrukce jako lokomotivy řady U. Všechny tři vyrobila postupně v letech 1898 a 1908 lokomotivka v Linci. První výrobního čísla 3655 pojmenovaná Tetín se přeznačila na U 37.901. Druhá s výrobním číslem 3656 se přeznačila na U 37.902 a poslední, která se původně jmenovala Dalimil a její výrobní číslo bylo 5851, se stejným přečíslovacím spisem označila U 37.903. Tyto tři lokomotivy nebyly nikdy ve stavu ČSD a jsou zde uváděny pouze pro úplnost.
V roce 1945 zůstala na úzkokolejce v Jindřichově Hradci také jedna lokomotiva Uv 5. Lokomotiva se vzhledově a v technických parametrech shodovala s řadou U (u ČSD U 37.0). Rozdíl byl pouze ve dvouválcovém sdruženém parním stroji, DR ji označily jako 99.801 a po převzetí k ČSD se označila U 37.101. V roce 1950 se vrátila zpět k ÖBB, kde dojezdila pod označením 298.05.

Technická data

Počet lokomotiv provozovaných u ČSD [kus] 11
Evidenční číslo 01-06, 10-11 07-09
Uspořádání pojezdu (charakteristika) C 1' m2t C 1' m2t
Průměr hnacích dvojkolí [mm] 825 825
Nejvyšší povolená rychlost [km/h] 35 35
Služební hmotnost (doplněné mazivo, palivo a voda) [t] 43,0 43,0
Adhezní hmotnost [t] 24 24
Počet parních válců [kus] 2 2
Průměr parních válců [mm] 290 290
Výhřevná plocha celková [m2] 50,7 50,7
Výhřevná plocha topeniště [m2] 4,4 4,5
Výhřevná plocha přehřívače [m2] - -
Výhřevná plocha trubek [m2] 46,3 46,2
Plocha roštu [m2] 1 1
Počet trubek žárnic [kus] 103 103
Tlak páry v kotli [bar] 12 12
Druh rozvodu [typ] Heusinger Heusinger
Poloměr nejmenšího průjezdného oblouku [m] 65 65
Přibližný výkon [kW] 167 167
Zásoba vody a uhlí [m3] 3,18 / 1,66 3,18 / 1,66
Tendr [řada] - -

na začátek

Jedná se o ukázku z publikací nakladatelství CORONA, Encyklopedie Železnice - Parní lokomotivy ČSD.