Atlas strojů
Fotogalerie
Historie
Parní jízdy
Muzea
Odkazy
Značení
Lokomotiva
Slovník
Stáhni si...
Napište mi.
 
Tyto stránky jsou umístěny zdarma na serveru...

WebZdarma.Cz - 50 MB prostoru + vyber z 16 domen !

Značení parních lokomotiv

Charakteristika lokomotivy

Charakteristika lokomotivy slouží k blžšímu určení uspořádání a technických vlastností parní lokomotivy. Označení se skládá z malých a velkých písmen, čísel a apostrofů.
První část označení popisuje uspořádání náprav, druhá část oddělená mezerou popisuje ostatní vlastnosti lokomotivy.
Velkými písmeny se označuje počet spřažených dvojkolí. Číslicemi se v první části označuje počet běžných dvojkolí, v pořadí odpředu dozadu. Pokud je číslice doplněná apostrofem jedná se o běžnou nápravu pohyblivě uloženou v rámu (rejdově,otočně). V případě, že apostrof chybí, jedná se o nápravu pevně uloženou v rámu.
V druhé části charakteristiky číslice uvádí počet parních válců lokomotivy.

Význam malých písmen je následující:

m parní stroj na mokrou páru
p parní stroj na přehřátou páru
s parní stroj sdružený
t tendrová lokomotiva
z jedno ozubené kolo ozubnicového stroje
zz dvě ozubená kola ozubnicového stroje

Například u lokomotivy 477.0 je uvedena tato charakteristika: 2´ D 2´ p3t

2´ D 2´ p3t
tendrová lokomotiva (tendrovka)
tři parní válce - trojčitý parní stroj
parní stroj na přehřátou páru
dvě běžná dvojkolí, nezávislá na lokomotivním rámu
čtyři spřažená, v rámu uložená dvojkolí
přední podvozek se dvěma běžnými dvojkolími, nezávislý na lokomotivním rámu

Značení lokomotiv podle ing. Kryšpína

První tři velké číslice označovaly řadu vozidla. První z nich udávala počet spřažených náprav, druhá, povýšená o tři a pak násobená deseti, oznamovala nejvyšší dovolenou rychlost v km/h. Třetí velká číslice povýšená o deset prozrazovala přibližný tlak v tunách, působící na jednu spřaženou nápravu. Čtvrtá v pořadí, původně středně velká, později malá číslice, rozlišovala konstrukční skupinu u lokomotiv přibližně stejných parametrů. Malé číslice na páté až sedmé pozici udávaly, o kolikátou lokomotivu dané řady se jedná.

498.022
inventární číslo
konstrukční skupina
přibližný tlak na jednu spřaženou nápravu 8+10=18 tun
nejvyšší dovolená rychlost (9+3)×10=120 km/h
počet spřažených dvojkolí

Označování úzkorozchodných lokomotiv se lišilo velkým písmenem U (úzkorozchodná) před číselným označením a řadovým označením s menším počtem číslic. Velké byly jen dvě, z nichž první udávala opět počet spřažených dvojkolí a druhá nápravový tlak. Význam malých číslic se shodoval.

Značení lokomotivních tendrů

První tři velké číslice označovaly řadu tendru. První velká povýšená o tři prozrazovala objem uhláku v m3, druhé dvě velké obsah vodojemu. Význam malých byl obdobný jako u lokomotiv.

935.012
inventární číslo
konstrukční skupina
obsah vodojemu v m3
obsah uhláku v m3 9+3=12 m3

na začátek